P1210002s.JPG
 
Profil Tlačiť

Imagedo 02/2002

Zakladatelia vykonávajú činnosť ako fyzické osoby, hlavne na vybudovaní siete supermarketov na území Čiech a Slovenska pre zahraničného investora.

 

Február 2002 

Vznik spoločnosti ako nového právneho subjektu.

 

Finančná situácia firmy je stabilizovaná s plynulými finančnými tokmi, čo je dôsledok najmä prísnej finančnej disciplíny a orientácie na nerizikových investorov. Spoločnosť nemá žiadne da?ové nedoplatky a obdobne neeviduje žiadne nedoplatky voči poisťovnia a Národnému úradu práce a disponuje dostatočným operatívnym kapitálom. Svoje účty vedie v Tatra banke, a.s.

 

 

 
© 2024 Emostav
Made by Qintec s.r.o.
Powered by Joomla!