2003
  • výstavba bytového domu v BA na Polárnej ul.
  • výstavba RD v Zálesí
  • výstavba RD v BA na Revíne
  • výstavba pivnice u Zlatej husi v Slovenskom Grobe