Služby
Image
  • výstavba občianskych, priemyselných, dopravných a vodohospodárskych stavieb
  • výstavba inžinierskych sietí
  • dodávky stavieb na kľúč
  • inžinierska činnosť
  • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb